Auteur van "Geloven in Afrika"

Boek "Geloven in Afrika"

Met deze titel van mijn boek verduidelijk ik mijn voornaamste motivatie voor het schrijven er van: mijn wens om anderen te laten delen in mijn gevoelens, die ik weer geef met deze drie woorden: ‘Geloven in Afrika’.
In één adem noem ik ook mijn doelgroep.
Dat zijn allereerst mensen die zich met mij verbonden voelen omdat ook zij woonden en werkten in Afrika.
Dat is een bont gezelschap. Het varieert van hen die met hun technische of wetenschappelijke deskundigheid dienstbaar hebben willen zijn tot hen die zich vanwege hun mensgerichte bekwaamheden hebben ingezet.
Dit onderscheid is alleszins discutabel omdat ‘mensontwikkeling’ aan alle ontwikkeling vooraf gaat en daaraan inherent is.
Eveneens reken ik hen allen tot mijn doelgroep, die in de voorbije decennia met mij en ons gezin hebben meegeleefd, meegewerkt en meegedacht over Afrika.
Ik hoop dat er herkenbaarheid mag zijn bij iedereen die mijn boek leest.

Op 21 december 2013 ben ik door Omroep Flevoland ook nog geïnterviewd over mijn boek. De opname daarvan kunt u hier ook beluisteren door op deze link te klikken.