Auteur van "Geloven in Afrika"

Wie is ... Wim Nijwening

Op 20 december 1939 zag ik, Willem (Wim) Nijwening, het levenslicht en groeide op als boerenzoon in de Gemeente Zuidwolde (Drenthe).
Na mijn middelbare schoolopleiding (3jr.h.b.s.) ging ik naar de Bijzondere Hogere Landbouwschool (tegenwoordig ‘Van Hall’) in Leeuwarden.
Achtereenvolgens behaalde ik daarna in Leeuwarden, Frederiksoord en Wageningen een aantal onderwijsbevoegdheden, die bepalend zouden zijn voor mijn verdere loopbaan, die van leraar bij agrarisch onderwijs.
Op 1 september 1969 werd ik docent aan de Christelijke Agrarische Hogeschool (tegenwoordig CAH Vilentum) in Dronten.
Vanaf 1986 tot aan mijn pensionering in 2000 was ik werkzaam bij de Agrarische Lerarenopleiding, eveneens in Dronten (tegenwoordig Stoas Wageningen, Vilentum Hogeschool).

In mijn boek ‘Een goed jaar voor de wijn’ (1998) geef ik een terugblik op de eerste vier decennia van de CAH Vilentum en de betekenis van de man, die aan de wieg stond van dit instituut, Ir. Henk van Harten.

Tijdens mijn loopbaan behaalde ik twee aktes theologie aan de Chr. Hogeschool Windesheim Zwolle. De theologiestudie bepaalde mij bij de mogelijkheid om een wijsheidsperikoop uit de Jesajaprofetie te benaderen vanuit de agrarisch-ambachtelijke optiek (Jesaja 28 vs 23-29).

Mijn werk in Dronten onderbrak ik drie maal voor een periode in Afrika variërend van twee tot vijf jaar.
Na mijn pensionering ben ik voor de organisatie Nederlandse Senioren-Experts (voorheen PUM - Programma Uitzending Managers) werkzaam geweest.